Warunki gwarancji

WARUNKI GWARANCJI JAKOŚCI

§ 1. Towar sprzedawany jest dla celów związanych z działalnością gospodarczą Nabywcy. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady towaru jest wyłączona (Art. 558 ust. 1 Kodeksu Cywilnego)
§ 2. Dostawca - CSI - zwany dalej Gwarantem, zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie dostarczonych produktów jeżeli będą używane zgodnie z instrukcją obsługi oraz właściwie konserwowane.
§ 3. Gwarant udziela gwarancji jakości na sprawne działanie dostarczonych produktów w okresie
24 miesięcy od daty wystawienia dokumentu gwarancyjnego
§ 4. Gwarant zapewnia, że w przypadku zaistnienia w okresie gwarancji niesprawności w dostarczonych produktach - wynikłych wskutek wad montażowych lub przedwczesnego zużycia elementów - zostaną one usunięte bezpłatnie.
§ 5. Gwarancja jakości nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, uszkodzeń wynikłych z nieprawidłowej eksploatacji a w szczególności uszkodzeń wynikłych z przekroczenia dopuszczalnych zakresów napięć wejściowych oraz uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym przechowywaniem, stosowaniem niezgodnie z przeznaczeniem i zdarzeniami losowymi. UWAGA !!! Unikanie w/w uszkodzeń zapewni długą i bezawaryjną pracę sprzętu i uchroni przed niepotrzebnymi wydatkami na naprawy nie objęte gwarancją.
§ 6. Produkty uszkodzone z winy klienta w czasie gwarancji są naprawiane w trybie pogwarancyjnym, po wcześniejszej akceptacji kosztów naprawy przez klienta (Nabywcę).
§ 7. Nabywca ma obowiązek niezwłocznie po otrzymaniu produktów zbadać ich jakość oraz poprawność funkcjonowania. Ewidentne wady Nabywca ma obowiązek zgłosić pisemnie Gwarantowi w ciągu jednego tygodnia od dnia otrzymania produktów.
§ 8. Przesłankami realizacji uprawnień gwarancyjnych przez Nabywcę są:
1. Dostarczenie niesprawnych produktów do siedziby Gwaranta. Zaleca się korzystanie z oryginalnego opakowania fabrycznego podczas transportu. W przypadku braku opakowania fabrycznego reklamowany towar musi być dostarczony do naprawy przez Nabywcę w sposób zapewniający bezpieczny transport. Koszty związane z zapewnieniem bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem związanym z transportem ponosi Nabywca.
2. Dołączenie do zwracanych produktów dokumentu gwarancyjnego wraz z pisemnym opisem wady będącej przedmiotem reklamacji (wzór opisu uszkodzenia na odwrocie).
§ 9. Gwarant zastrzega sobie prawo zadecydowania o tym, czy produkty i ich komponenty, w których na skutek wad montażowych lub przedwczesnego zużycia wystąpiła wada, zostaną naprawione czy też wymienione. Wszystkie produkty i ich komponenty, które zostaną wymienione na nowe, stają się własnością Gwaranta.
§ 10. Gwarant zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia wad, jeżeli roszczenia gwarancyjne okażą się zasadne. W przypadku wymiany części lub całości sprzętu na nowy, okres gwarancji biegnie od nowa na wymienioną część.
§ 11. Uszkodzone produkty należy przesłać na swój koszt do serwisu Gwaranta po wcześniejszym uzyskaniu numeru RMA. Procedura reklamacji zamieszczona jest na: www.csi.net.pl/serwis.html
§ 12. Serwis nie odpowiada za szkody i straty powstałe w wyniku niemożności korzystania ze sprzętu będącego w naprawie.
§ 13. Produkty po upływie gwarancji można serwisować odpłatnie u Gwaranta po wcześniejszym kontakcie. Na naprawy pogwarancyjne (naprawiony podzespoły wymienione w protokole naprawy) udziela się 3 miesięce gwarancji od daty naprawy.
§ 14. W przypadku konieczności wymiany podzespołów, Gwarant zastrzega sobie prawo do wymiany uszkodzonego podzespołu na podzespół innej marki/producenta/typu o parametrach technicznych zbliżonych lub lepszych w stosunku do podzespołu uszkodzonego.
§ 15. Gwarant dochowuje największej staranności, nie może brać jednak odpowiedzialności za dane znajdujące się na dysku twardym czy innym nośniku danych w sprzęcie przyjętym do naprawy

Odbiór towaru oznacza bezwarunkową akceptację w/w warunków

_________________________________________

Dokument_Gwarancyjny_2009-08.pdf


Wersja klasyczna

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też korzystać z nich współpracujący z nami reklamodawcy oraz firmy badawcze. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.

EU Cookie